Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Lees hier meer over in onze privacyverklaring .

This shit is bananas!

Wat nou als we je vertellen dat de belangrijkste oplossing voor het tegengaan van klimaatverandering letterlijk op je bord, in de koelkast, maar ook te vaak nog in de prullenbak ligt?

Voedselverspilling is zonde van het eten en zonde van het geld, maar door het tegengaan van voedselverspilling maak je ook een enorme positieve impact op het klimaat. Met kleine veranderingen en zonder geitenwollen sokken, maak jij dus serieus verschil!

Wat verstaan we onder voedselverspilling

Onder voedselverspilling verstaan we; “eetbaar voedsel dat wordt weggegooid of onaangetast verloren gaat”. Voedsel waar helemaal niks mis mee is dus, maar om verschillende redenen in de prullenbak in plaats van op je bord eindigt.

Door een mislukte teelt, doordat het niet voldoet aan de cosmetische standaarden van de supermarkt of omdat het vergeten wordt op de bodem van je fruimand bijvoorbeeld. Zo verspillen we wereldwijd 1.600.000.000.000. kilo voedsel! Een enorme hoeveelheid met een nog grotere impact op het mileu, de economie en onze samenleving.

Milieu

Zodra voedsel op de vuilnisbelt eindigt komt hier methaangas bij vrij. 8% van de wereldwijde broeikasgasemissies is dan ook afkomstig van voedselafval.

Als voedselverspilling een land zou zijn, zou het de derde grootste bron van broeikasgasemissie zijn (na China en de Verenigde Staten).

Voedselafvalketen

Wereldwijd produceren we op dit moment 4,678 miljoen ton aan voedsel per jaar, waarvan we maar liefst een derde verspillen. Groente en fruit worden veruit het meest verspild.

Prullenbak illustratie Wie verspilt wat
 • Supermarkt 5%
 • Horeca 14%
 • Producent 39%
 • Consument 42%

Een groot deel van het verspilde voedsel wordt al afgekeurd bij de teler of producent door bijvoorbeeld overschotten, een mislukte teelt of te hoge kwaliteitseisen. Dit laatste gebeurt trouwens ook verder in de keten. Zo zorgen onder andere te strenge douaneregels ervoor dat hartstikke eetbaar voedsel, niet voldoet aan onrealistische (cosmetische) standaarden en daardoor in de prullenbak belandt. Ook in supermarkten wordt veel voedsel weggegooid doordat we met z’n allen gewend zijn geraakt aan een ideaalbeeld van hoe producten eruit moeten zien, maar ook door inschattingsfouten, en door gemak. Ten slotte, gebeurt een groot deel van de verspilling thuis; we kopen en maken te veel, bewaren het verkeerd en zijn gewend geraakt aan THT data volgen boven onze eigen ogen en neus.

Verspilling per product Voedselafvalketen
 • Oliehoudende zaden en peulvruchten 3%
 • Vlees 5%
 • Zuivel 9%
 • Wortelen en knollen 18%
 • Granen
  22%
 • Groenten en fruit 42%
 • Vis en schaaldieren 1%

Impact op ons klimaat

Dat voedselverspilling zonde is van het eten en van het geld, dat zeiden we al, maar het is ook nog eens enorm zonde van alle verspilde grondstoffen. De energie die in de teelt, verpakking, transport en verwerking van voedsel gestoken wordt, gaat namelijk ook verloren. Daarnaast is er veel water nodig voor voedselproductie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hoeveelheid CO2 die op alle plekken in de keten uitgestoten wordt.

Bananen worden van al het fruit, het allermeest verspild.

Ze worden weggegooid omdat ze te klein, te groot te groen of juist te geel zijn. Niet alleen bij de teelt, maar ook bij aankomst in de havens en in de supermarkt belanden miljarden bananen in de prullenbak (50 miljard kilo om precies te zijn).

Hoe later voedsel verspild wordt in de keten, hoe meer grondstoffen zijn gebruikt en hoe groter de impact op ons klimaat!

Groene bananentros illustratie Wereldbol illustratie

De verspilling van 1 kilo bananen, staat gelijk aan;

 • 790 liter water
 • 0,9 kilo CO2
 • 16x douchen
 • 55 wasbeurten
 • 6 km met de auto
 • 3,5 km vliegen
 • 71 km met de trein
 • 23x doorspoelen

Wat kan jij doen:

 • Kies voor producten gemaakt van gered voedsel
We change the game, but you make the actual change
Over SUNT