Met deze privacyverklaring informeren we je onder meer over de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, waarvoor we ze verwerken en welke rechten je hebt.

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 21 februari 2020.

Gebruik van gegevens

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving aan ons stelt. Dit betekent voor ons:

  • transparantie wat betreft de doeleinden van het verwerken van jouw persoonsgegevens;
  • dat wij het verwerken van persoonsgegevens beperken tot wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • dat wij jou toestemming vragen om de persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
  • het treffen van passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • het respecteren van de bij jou bestaande wens om je persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Contact en contactformulier

  • Gegevens die je bij ons achterlaat door het invullen van het contactformulier, of als je met ons telefonisch contact hebt gehad, worden alleen voor het doel waarvoor jij de gevraagde informatie hebt gegeven gebruikt.

Bij het invullen van het contactformulier slaan we je naam en e-mailadres op. Heb je daarna telefonisch contact? Dan slaan wij ook het telefoonnummer op.

Wanneer wij een samenwerking aangaan, zijn er gegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Die gegevens worden nooit met derden of partijen buiten de EU gedeeld – tenzij het strikt noodzakelijk is en er toestemming is gegeven.

Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren jouw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om jouw persoonsgegevens te verwerken. Persoonlijke gegevens die aan een account zijn gekoppeld, kunnen worden bewaard totdat de persoonlijke gegevens niet langer actueel of juist blijken te zijn, tenzij een langere bewaartermijn is vereist voor onze services, een geschil of zoals wettelijk is toegestaan.

Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers van professionele Nederlandse datacenters.

Verwerkersovereenkomst

Met onze samenwerkingspartners wordt een verwerkersovereenkomst aangegaan waarin duidelijk staat uitgelegd hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij hebben genomen om deze te beveiligen.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om van ons bevestiging te verkrijgen over de vraag of er al dan niet persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Je kunt dit verzoek indienen middels het volgende e-mailadres: info@suntfood.com of per post. Zie bijgaande contactgegevens.

Als je vervolgens van mening bent dat wij onjuiste, onvolledige, verouderde persoonsgegevens over jou hebben of als je vermoedt dat we jouw persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, kun je ons op elk gewenst moment vragen om die informatie te corrigeren. Je kunt ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere controller. Bezwaren en toegangsverzoeken, correctie, verwijdering of overdracht worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wet, behoudens wettelijk toegestane uitzonderingen, binnen vier weken.

Website en cookies

Functionele en analytische cookies

Jouw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van functionele cookies. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en om de bruikbaarheid van de website te verbeteren. Als je niet wil dat we deze cookies plaatsen, kun je de instellingen van je browser zo aanpassen dat deze cookies worden geweigerd. Dit kan er voor zorgen dat delen van de website niet meer functioneren zoals bedoeld.

Verder gebruiken wij cookies op onze website om jouw ervaring op de website van Sunt website te verbeteren. We gebruiken analytische cookies om te zien wanneer en hoe je onze website gebruikt, via welk kanaal je onze website bezoekt en om de efficiëntie en kwaliteit van onze website te verbeteren. Sunt maakt gebruik van de diensten van Google Analytics.

Sunt heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie verzameld door Google Analytics wordt overgedragen aan/en gebruikt door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google anonimiseert de verzamelde IP-adressen en gebruikt een SSL-codering om de verzamelde informatie veilig over te dragen. Additioneel is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben wij “gegevens delen” uitgezet. De gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele computers en worden niet aan andere partijen verschaft.

Voor meer informatie verwijzen we je naar het Privacybeleid van Google.

https://policies.google.com/technologies/cookies
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Marketing- en socialmedia-cookies

Ook andere partijen plaatsen socialmedia- en marketingcookies op onze website. Die zorgen dat je onze pagina’s en berichten kunt delen op socialmedia en onze advertenties kunt zien in Google of op socialmedia-kanalen zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en Pinterest.

De socialmedia-knoppen op deze website bevatten links naar specifieke socialmediapagina’s. Als je op een knop voor sociale media klikt, worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt door de specifieke socialmedia-service. De privacyverklaringen van deze derde partijen vind je op de betreffende websites.

De cookies die je wel en niet wil plaatsen kun je instellen met een cookiewall, welke je bij je eerste bezoek aan de website ziet. Wil je dit later aanpassen? Dan kan dat in je browser.

Contact

Sunt
Lijnbaansgracht 316 HS
1017 WZ Amsterdam

info@suntfood.com